Geskiedenis

Die PFNR is een van die oudste natuurreservate in Limpopo Provinsie en is amptelik geproklameer as ‘n wildreservaat en inheemse flora reservaat in 1954. Die volgende inligting verskaf ‘n kort opsomming van die geskiedenis van die reservaat.

Die plaas Lunsklip is gekoop deur wyle mnr Percy Fyfe in 1912. Na die aankoop van die eiendom, het hy dadelik ‘n grondbewaring programin werking gestel. Hierdie program bestaan uit die eiendom wat in 13 verskillende kampe verdeel is en die bewaring van die inheemse plante en diere wat verband hou met elke kamp, sowel as die voorkoming van veldbrande.

Mnr Fyfe begin ‘n skaapboerdery op hierdie eiendom in die 1930’s – ‘n onderneming wat onsuksesvol was as gevolg van die hoë koers van predasie van lammers deur Rooijakkalse. Mnr Fyfe het toe oorgeskakel van skaapboerdery tot bewaringsgerigte inisiatiewe en wildboerdery en bring vir die eerste keer Blesbokke in die gebied in wat lei tot die vestiging van een van die grootste en mees bekende Blesboktroppe in die voormalige Transvaal Provinsie.

Mnr Fyfe en sy vrou het nie kinders van hul eie gehad nie en het daarom kinders uit die plaaslike gemeenskap genooi om die plaas gedurende skoolvakansies te besoek en basiese omgewingsopvoeding aangebied.

Omdat mnr Fyfe nie erfgename gehad het nie, was hy bekommerd oor die toekoms van die plaas en het besluit om die eiendom aan die voormalige Transvaal Natuurbewaring bedraagt (TNCD) skenk in 1953. Die titelakte van hierdie skenking bepaal dat die Fyfes vruggebruik van die grond gehad het, terwyl die TNBD die bestuur oorgeneem het met betrekking tot die natuurlike fauna en flora van die eiendom. ‘n Ander voorwaarde in die titelakte bepaal dat jong mense altyd die geleentheid moet hê om die plaas te besoek en te leer uit die PFNR ten einde bewaring bewustheid te verhoog.

‘n Wildsheining is opgerig nadat die eiendom oorgedra is aan die TNBD en verskeie wildstoorte waaronder Tsessebe, Kaapse Buffels, Swartwitpense en Bastergemsbokke is ingebring vir teeldoeleindes. In 1954 is die gebied geproklameer as wild- en inheemse florareservaat.

Die Blesbokbevolking wat deur mnr Fyfe gevestig is op die eiendom is verwyder deur die TNBD aangesien die reservaat nie binne die natuurlike verspreidingsgebied van hierdie spesie val nie. Die swartwitpensbevolking is ook deur die TNBD verwyder in 1994 as ‘n gevolg van die verlies ervaar deur predasie.

Basiese opvoedkundige- en kampeerfasiliteite is gebou op die eiendom ten einde mnr Fyfe se wens rakende omgewingsbestuuropvoeding van die jeug te bevorder.

Bron:

Departement van Ekonomiese Ontwikkeling, Omgewing en Toerisme (LEDET) (2012), FIFE JAAR strategiese plan vir die Percy Fyfe Nature Reserve, Limpopo Provinsie, SUID-AFRIKA. Web Reference: http://www.ncc-group.co.za/sites/default/files/u66/Percy%20Fyfe%20NR%20-%20DSP.pdf